Tio tips för korrekt lagerunderhåll

Vad har klockor, skateboards och industrimaskiner gemensamt? De förlitar sig alla på lager för att bibehålla sina smidiga rotationsrörelser. Men för att uppnå tillförlitlighet måste de underhållas och hanteras korrekt. Detta kommer att säkerställa en lång lagringstid, vilket förhindrar många vanliga problem som kan leda till lagersvikt och kostnadstopp. Här förklarar Wu Shizheng, verkställande direktör på specialistleverantör JITO Bearings, tio bästa tips för optimal lagervård.

03

1. Hantera och förvara korrekt
För att undvika att föroreningar inklusive fukt, damm eller smuts kommer in i lagret bör de hanteras och lagras korrekt. För det första bör lagren förvaras horisontellt i originalförpackningen i en ren, torr miljö och rumstemperatur. När lager hanteras i onödan, till exempel om deras omslag tas bort i förtid, kan detta utsätta dem för korrosion eller föroreningar. Kullager är känsliga komponenter och bör behandlas med försiktighet. Som sådan bör komponenter som har tappats inte användas eftersom det kan leda till för tidigt fel.

2. Använd specialverktyg
Dessutom bör lämplig utrustning användas vid hantering av lager. Verktyg som inte är specialiserade för användning under lagermontering och demontering kan orsaka onödiga skador, bucklor och slitage. Lagerdragare eller induktionsvärmare är till exempel utformade för lager.

3. Kontrollera lagerhuset och axeln
Kontrollera husets och axelns fysiska tillstånd innan du monterar lagret. Använd en mjuk trasa för att torka av ytorna innan du bekantar dig med rätt monteringsmetod.

4. Montera korrekt
Du bör använda rätt metod när du monterar dina lager och detta varierar beroende på typ av lager och typ av passform. Radiella kullagerringar kan monteras med en mängd olika passningar, från glidpassningar till snäva presspassningar, beroende på typ av last, hastighet och vibrationsnivåer. Att trycka på fel ring vid montering kan leda till skador på rullande element. På samma sätt bör alltför lösa eller alltför snäva passningar, dålig yta på lagersätena eller från runda axlar eller höljen också undvikas.

5. Få rätt smörjning
En av de främsta orsakerna till lagersvikt är smörjningsfel. Detta omfattar användning av fel smörjmedel samt användning av för mycket eller för lite smörjning. Rätt smörjmedel väljs utifrån miljöförhållanden, temperatur, hastighet och belastning. En lagerspecialist kommer att kunna ge råd om en lämplig smörjning och kan styra lagersmörjningen inom några milligram. Så om du behöver en låg, normal eller hög fettpåfyllning, är du säker på att din smörjning inte kommer att orsaka problem senare.

6. Undvik temperaturer utanför lagrets räckvidd
Om ett stållager värms över gränsen som det är konstruerat för, kan detta permanent deformera eller mjuka upp lagermaterialet, vilket resulterar i en minskad lastförmåga och leder till utrustningsfel. Att välja ett lager som passar ditt temperaturområde är det första steget. Under regelbundet underhåll, se upp för missfärgning av ringar, rullande element och burar, eftersom detta kan indikera överhettning. Detta kan bero på alltför höga driftstemperaturer och felaktig smörjning och kräver att du tar hand om dig snabbt.

7. Om möjligt, förhindra korrosion
Korrosion är lagrets naturliga fiende. Om lagren utsätts för fukt över tiden kommer korrosion att uppstå. Detta kan leda till att rost tränger in i banan och i slutändan för tidigt lager och utrustningsfel. Att bära handskar säkerställer att svett eller andra vätskor inte kommer in i lagret. När du utformar specifikt för frätande miljöer är det viktigt att välja rätt lager. Att välja ett 316 rostfritt stållager med tätningar är ofta ett bra val i marina eller kemiska miljöer.

8. Välj din ersättare noggrant
Om ett lager når slutet av dess livslängd, byt ut ditt lager mot ett som är identiskt med eller överlägsen kvalitet än originalet. Ett alternativ av låg kvalitet kommer sannolikt att misslyckas och kan leda till dyrare utrustningsfel på lång sikt.

9. Övervakning
Det är sällsynt att ett lager misslyckas utan några varningsskyltar. Överdrivet ljud eller en ökning av vibrationer eller temperatur kan vara ett symptom på ett djupare problem. Om ett lager uppvisar några driftstörningar bör det övervakas närmare.

10. Kalla in experterna
Slutligen, om du är osäker, sök hjälp av en expert. En lagerspecialist kommer att kunna ge dig råd om den bästa underhållsmetoden för din specifika applikation och kan hjälpa dig att diagnostisera eventuella lagerproblem. Det kan vara så enkelt som att skicka dina problemlager till experter, som kommer att inspektera och smörja dina lager om det behövs.


Inläggstid: Mar-04-2021